Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

 

Op deze pagina vind je een overzicht van alle nuttige links m.b.t. ondersteuning op het vlak van energie. 

Een overzicht van de maatregelen van de Vlaamse en de federale overheid

https://www.vlaanderen.be/energiefactuur-voor-elektriciteit-of-aardgas/maatregelen-van-de-overheid-naar-aanleiding-van-de-hoge-energieprijzen

Het federaal sociaal tarief voor energie

Het sociaal tarief is een maatregel om personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën van rechthebbenden te helpen om hun energierekening te betalen.

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor energie. Het is identiek in heel België, ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder.

Het tarief wordt vier keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas(GREG), op basis van de laagste prijzen op de leveranciersmarkt van elektriciteit en aardgas.

Het sociaal tarief wordt in de meeste gevallen automatisch toegepast. Deze automatisering zorgt ervoor dat de meeste rechthebbenden het sociaal tarief verkrijgen zonder dat ze zelf iets moeten doen. Het is de FOD Economie die instaat voor die automatische toekenning en voortaan om de drie maanden aan de leveranciers meedeelt aan welke klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen, voor welke gas- en/of elektriciteitsmeter en voor hoelang.

Alle info over het Alle info over het federaal sociaal tarief lees je op de website van de federale overheid lees je op de website van de federale overheid

Stookoliecheque van 225 euro

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan een stookoliecheque van 225 euro netto aanvragen.

Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier. Er bestaat een formulier voor een individuele woning en een formulier huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Sociaal Verwarmingsfonds

Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan voor bepaalde brandstoffen elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Uitgebeide info over wie in aanmerking komt, wat de tussenkomst omvat, hoe je de aanvraag indient … vind je terug op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds

Heb je nog het beste energiecontract voor jouw persoonlijke situatie?

Met de CREG Scan vergelijk je het energiecontract dat je in het verleden sloot met het huidige aanbod op de markt. Zo zie je meteen hoe jouw huidig contract zich verhoudt tot de actuele markt. Als je er jouw huidig energiecontract met de bijhorende tarieffiche bij neemt, krijg je het beste resultaat.

Met de V-Test van de VREG (Vlaamse regulator van de Electriciteits- en gasmarkt) Met de V-test® kan je alle energiecontracten in Vlaanderen op maat van jouw persoonlijke situatie en verbruik vergelijken, en ontdekken welke contracten en leveranciers het voordeligst zijn voor jou.

Premiezoekrobot Vlaanderen

Via dePremiezoekrobot ga je eenvoudig op zoek naar alle premies en subsidies (ook van je gemeente of provincie) waarvoor je in aanmerking komt.

MijnVerbouwPremie en MijnVerbouwLening

Naast de invoering van “Mijn VerbouwPremie”, kan je sinds 1 september 2022 ook de renteloze “Mijn VerbouwLening” tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. Mijn VerbouwLening vervangt de Energielening tot 15.000 euro via het Energiehuis voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief. 

Benoveren

Via Klimaatpunt - Benovatiecoach kan je in aanmerking komen voor een premie van €200 (+ €50 voor 4-gevel woning of > 200m²) (+  Terugbetaling van €100 na uitvoering van een renovatie waarvoor de Fluvius premie in aanmerking komt: dak of zoldervloerisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, beglazing, centrale balansventilatie, zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler).

Premies Fluvius

Diversie premies voor energiebesparende maatregelen kunnen via Fluvius worden aangevraagd

Aanpassingspremies

De Vlaamse aanpassingspremie is een verbouwingspremie voor (inwonende) 65-plussers die een woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om de woning toegankelijker te maken. U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 De provinciale aanpassingspremie is een premie voor ouderen en personen met een handicap die functionele aanpassingswerken laten uitvoeren aan hun woning.

 Energiesnoeiers

Heb je een niet al te hoog inkomen of behoor je tot een bepaalde doelgroep en wil je weten hoe je je energieverbruik en de bijhorende kosten kan verminderen, dan kan je een energiesnoeier van 3WPlus bij je thuis laten komen. Die voert een gratis energiescan uit en neemt kleine energiebesparende maatregelen.

 Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen (DuBo)

Zij geven advies ter plaatse omtrent de isolatie van uw woning, de ramen, de technische installaties, hernieuwbare energie enz., inclusief een stappenplan met de mogelijke energiebesparende maatregelen. Dit gebeurt op basis van de plannen en visuele waarnemingen. Deze informatie kan u nadien nalezen in een rapport. Via deze link kan u hiervoor een afspraak maken: u kan daarbij kiezen tussen renovatieadvies aan huis of een advies op basis van de plannen zonder huisbezoek. Een bezoek ter plaatse kost € 50. Ter info: DuBo doet geen renovatiebegeleiding.

 Benovatiecoaches van Fluvius

Zij bieden een energieaudit ter plaatse aan en verdere renovatiebegeleiding indien u dat wenst (bv. kostenraming, offertes vergelijken, premies aanvragen, …).