landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

E-maildisclaimer

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Als u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, gelieve hem dan met de toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopiëren en verdelen van deze e-mail en de toegevoegde bestanden zijn verboden, alsook het gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud van dit bericht of de bijgevoegde bestanden.

De inhoud van deze e-mail en zijn toegevoegde bestanden zijn afkomstig van zijn auteur. Dit bericht heeft uitsluitend een informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis vanwege het gemeentebestuur van Roosdaal tot stand brengen.

Verbintenissen kunnen alleen tot stand gebracht worden met een door de burgemeester (voor het OCMW: de voorzitter) en algemeen directeur ondertekend document.