Brusselstraat 15
1760 Roosdaal

Tel: 054 89 13 00
Fax: 054 89 13 01
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken


Openingsuren
Maandag – vrijdag:8.30 tot 12u
Dinsdagavond:18 tot 19.30u
Woensdagnamiddag:13 tot 16u

Alle openingsuren 
contactgegevens
Schrijf je in op de nieuwsbrief


BEKENDMAKINGEN

webbanner_hartveilig_medium_gemeente.jpg
Werken Station Liedekerke

stationsgebouwb.jpg


Klik hier voor alle info over de werken in de stationsomgeving van Liedekerke

logo.gifDe bus als alternatief? De Lijn bedient Roosdaal met volgende lijnen: 

uit_ingeven.jpg

banner_koetshuis.jpg

Nieuwslezer
Wil u dadelijk verwittigd worden van nieuwe berichten op deze website?
RSS is dé oplossing,
Lees er hier alles over!
Gevonden fietsen

Is je fiets verloren of gestolen?

Misschien werd hij al teruggevonden! Vaak wordt je fiets teruggevonden in de buurt van waar je hem verloor.

www.gevondenfietsen.be

Aanmelden

Wachtwoord vergeten?

EERSTVOLGENDE OPHALING
GROF HUISVUIL

maandag 3 april 2017

Vraag hier je ophaling online aan!  

 
 
TIJDELIJKE INNAME VAN
HET OPENBAAR DOMEIN
(plaatsing
container, stelling, ...)


Doe je aanvraag hier online !

 

Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) in Roosdaal
 

De opstart van een Lokale Integrale VeiligheidsCel (LIVC)  is volop lopende in Roosdaal. Burgemeester Christine Hemerijckx verduidelijkt: “Het LIVC is een lokaal georganiseerd overlegorgaan.  De bedoeling is dat in deze cel er een opvolging gebeurt van personen/groepen i.k.v. georganiseerde criminaliteit en extremisme (radicalisme rond milieu en religie en politiek, bendevorming, terrorisme…). 

Volgens de richtlijnen vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur (Vlaamse Overheid) wordt deze cel opgericht op het niveau van de gemeente en wordt ze aangestuurd  door de burgemeester.”

Lees verder...
 
Zwerfvuil en sluikstorten. Wil je er iets aan doen?
 

logo_zwerfvuil.jpgDe gemeente helpt je bij opruimacties.
Dagelijks zijn wij in de weer om onze gemeente rein te houden. Elke dag ledigen we vuilnisbakjes, vegen we met de hand of met borstelwagens en ruimen we sluikstorten op. Soms is dat ontmoedigend, want onze inspanningen zijn na korte tijd al niet meer zichtbaar.

Wat kan iedereen er zelf aan doen?
Geef zelf het goede voorbeeld en laat geen afval achter.
Vind je wat op je stoep, gooi het dan in je huisvuilzak.
Merk je een sluikstort op, geef het door aan de technische dienst: 054 89 13 30 of Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken . De gemeente ruimt het stort dan zo snel mogelijk op. Is de overtreder gekend, dan krijgt die de rekening!

Wil je zelf actiever helpen?
Je kunt zelf ook aan de slag gaan, alleen, met buren, met een vereniging,… De gemeente zal je hierbij helpen door bijvoorbeeld te zorgen voor zakken, gratis breng- of haalmogelijkheid voor het ingezamelde zwerfvuil. Neem hiervoor contact op met de milieudienst.

Gewijzigd op ( woensdag, 15 februari 2017 )
 
Oproep tot waakzaamheid - metaaldiefstallen op begraafplaatsen
 

In het kader van de toename van metaaldiefstallen op begraafplaatsen stelde de FOD Binnenlandse zaken een reeks preventiemaatregelen vast om deze vorm van metaaldiefstal te voorkomen.

Het toezicht zal verhoogd worden, zowel ’s nachts als overdag.

Wij doen een oproep om verdachte gedragingen meteen te melden.
Nog te vaak gebeurt het dat inwoners verdachte gedragingen zien, maar pas daags nadien de politie hiervan op de hoogte brengen. Uiteraard is de vogel dan al lang gaan vliegen.
Ziet u iets verdacht, noteer dan in alle discretie een nummerplaat indien mogelijk en aarzel dan niet om onmiddellijk het noodnummer 101 te bellen.
Dit nummer is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar. De centrale zal onmiddellijk een politieploeg sturen.

Wij raden iedereen ook aan om enkele foto’s te maken van waardevolle voorwerpen op en rond het graf van je dierbare. Dat vergemakkelijkt de identificatie van gestolen voorwerpen.

Tot op heden zijn er in onze gemeente nog geen grafelementen ontvreemd.

De gemeente Roosdaal dankt je voor je medewerking!

Gewijzigd op ( maandag, 30 januari 2017 )
 
Pro Natura nam de gekandelaarde haagbeuk in de pastorietuin van Strijtem onder handen
 
haagbeuk_foto2.jpgAchteraan de pastorietuin bij de ommuurde pastorie staat in de noordwesthoek een oude gekandelaarde haagbeuk die mogelijk zo oud is als de pastorie die in 1761 werd opgericht.
Op de kaart van de Ferraris (circa 1775) zien we een tuin aangelegd volgens de regels en inzichten van die tijd. De tuin is traditioneel opgedeeld met een pad in kruismotief, verdeeld in vier tuinperken en omsloten met een haag. Het is echter uit deze weinig gedetailleerde kaart niet op te maken of deze boom er toen al stond. Dus mogelijk is de boom circa 250 jaar oud.
In ieder geval moet de haagbeuk in het begin van de 20ste eeuw al een stevige honderdjarige boom geweest zijn, want men beweert dat de pastoor er een boomhut had in gemaakt.
Gewijzigd op ( maandag, 30 januari 2017 )
Lees verder...
 
eindejaarstombola 2016 - de winnaars zijn bekend!
 

eindejaartombola.jpgOp dinsdag 24 januari werden de winnende nummers geloot van de eindejaarstombola van de Roosdaalse Middenstand.

Ben je ook benieuwd of je bij de meer dan 100 winnaars bent die een aankoopcheque winnen van 25, 50, 75, 100 of misschien wel 1000 euro ?

Neem dan snel je tombolalotjes en vergelijk meteen je nummers met de lijst van de winnende nummers.  

 

Gewijzigd op ( vrijdag, 27 januari 2017 )
 
Strengere normen voor pasfoto's op identiteitsdocumenten
 

  fotomatrix_eid.jpg


 

 

 

 

 

 Sinds 16 januari zijn de voorschriften voor de foto op de elektronische identiteitskaart (eID) verstrengd. De foto moet sterk gelijken op de houder van het document voor een vlotte identificatie. De foto moet bovendien aan allerlei voorschriften voldoen.

Waarom die voorschriften?

Bij grenscontrole wordt de foto vergeleken met de houder, soms met behulp van speciale software. Deze geautomatiseerde vergelijking tussen foto en persoon is maar mogelijk als de foto aan zekere vereisten voldoet. De Internationale Luchtvaartorganisatie (ICAO) definieert deze vereisten.

De foto in het document moet niet per se mooi zijn, ze moet in eerste instantie wel goedgelijkend en ICAO-conform zijn.

TIP: in de inkomhal van het gemeentehuis kan je tijdens de openingsuren gebruik maken van een fotocabine waar je voor 6 euro een vel van 6 pasfoto's kan nemen die volledig conform de ICA-normen zijn (mits je de gesproken richtlijnen tijdens het nemen van de foto's correct navolgt).

Gewijzigd op ( maandag, 23 januari 2017 )
Lees verder...
 
30 januari: loting "lijst van gezworenen"
 

Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, moet het gemeentebestuur de gemeentelijke lijst van gezworenen opmaken. Uit die gemeentelijke lijst en de provinciale lijst worden personen geselecteerd die kunnen worden aangewezen om in een Assisenhof te zetelen (een assisenjury bestaat uit 12 gezworenen en uit één tot twaalf plaatsvervangende gezworenen die door loting worden aangewezen). De gezworenen moeten de Belgische nationaliteit hebben, de burgerlijke en politieke rechten genieten, tussen 28 en 65 jaar zijn, kunnen lezen en schrijven en in de provincie wonen waar het proces plaats vindt.

De lijst van gezworenen werd de laatste keer opgemaakt in 2013.

De eerste stap voor de opmaak van deze lijsten is het organiseren van een loting. De nieuwe loting heeft openbaar plaats op maandag 30 januari om 18u15 uur in het gemeentehuis (met toepassing van de artikelen 218, 219 en 220 van het Gerechtelijk Wetboek). De loting gebeurt door de burgemeester, bijgestaan door twee schepenen. 

De gekozen burgers ontvangen in de loop van februari een brief met verdere instructies.

Gewijzigd op ( woensdag, 18 januari 2017 )
 
Aanpassing bewegwijzering Vijfgehuchtenwandeling
 

foto_molen.jpgIn onze gemeente zijn er een aantal wandellussen die bewegwijzerd zijn met zeshoekige bordjes.
Daarnaast ligt er ook een gedeelte van het Wandelnetwerk Pajottenland op ons grondgebied.

De Vijfgehuchtenwandeling, één van bovengenoemde wandellussen, loopt voor het grootste gedeelte samen met de trajecten van het wandelnetwerk.
Om overbewegwijzering te vermijden en het onderhoud aan deze recreatieve routes te beperken legt het provinciebestuur wandellussen die samenvallen met het wandelnetwerk op dat wandelnetwerk.
Dit wil zeggen dat de wandellus blijft bestaan maar dat je niet langer de zeshoekige bewegwijzering volgt (die wordt weggenomen) maar wel de bewegwijzering van het wandelnetwerk volgt.

Lees verder...
 
Middenstand: afwijking wekelijkse rustdag 2017
 

In 2017 wordt op volgende data een afwijking op de wekelijkse rustdag toegestaan:

 • van woensdag 8 februari tot en met dinsdag  14 februari: Valentijn
 • van dinsdag 11 april tot en met maandag 17 april: Pasen
 • van dinsdag 25 april tot en tot en met maandag 1 mei: Feest van de Arbeid
 • van maandag 8 mei tot en met zondag 14 mei: Moederdag
 • van dinsdag 30 mei tot net met maandag 5 juni: Pinksteren
 • van maandag 12 juni tot en met zondag 18 juni: Vaderdag
 • van maandag 25 september tot en met zondag 1 oktober: koopzondag
 • van dinsdag 31 oktober tot en met woensdag 1 november: Allerheiligen
 • van maandag 27 november tot met zondag 3 december
 • van maandag 4 december tot en met zondag 10 december
 • van maandag 11 december tot en met zondag 17 december
 • van maandag 18 december tot en met zondag 24 december
 • van maandag 25 december 2017 tot en met dinsdag 2 januari 2018
Gewijzigd op ( vrijdag, 20 januari 2017 )
 
Het riool is geen afvalbak!
 

rioolmond.jpgTijdens het reinigen van de rioolmonden stelde de Intercommunale Haviland vast dat de meeste verstopt zijn met bladeren. Bladeren die er in geveegd werden.

Alle eigenaars of huurders zijn verplicht er over te waken dat de rioolmonden en de goten vrij blijven. Deze zorg valt ook ten laste van de eigenaars of huurders van onbebouwde gronden of van hun vertegenwoordigers.

 

 

Wij rekenen op ieders positieve medewerking!

logo_haviland.jpg

Gewijzigd op ( dinsdag, 17 januari 2017 )