landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Voorzitter gezocht

Roosdaalse Sportraad vzw zoekt een voorzitter

Wat is de sportraad eigenlijk?

De sportraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat met sport te maken heeft in de gemeente. De Roosdaalse Sportraad vzw organiseert tevens ook verschillende succesvolle activiteiten.

Wie zit in de sportraad?

De sportraad bestaat vooral uit vertegenwoordigers van de verschillende sportverenigingen, maar ook personen die door hun ervaring, motivatie, kennis, interesse of dynamiek een bijdrage kunnen leveren zijn welkom. In de sportraad zetelt telkens ook de schepen van sport en de deskundige voor sport.

Wat doet de sportraad zoal?

De sportraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen houtje over sportbeleid.. Dat kan gaan over de beleids- en impulssubsidies, maar ook over reglementen, sportinfrastructuur, … en zo veel meer.

De sportraad organiseert jaarlijks ook allerlei activiteiten (bv. Molenjogging, Sneukeltocht, petanquetornooi, grasvolley- en kubbtornooi, zaklampenwandelzoektocht,….).

Wat zijn de voorwaarden om aan de slag te gaan als voorzitter?

  • Je bent een inwoner van Roosdaal of verbonden aan een Roosdaalse sportvereniging en minimaal 18 jaar.
  • Je hebt ervaring, interesse in of kennis van de brede sportwereld.
  • Je kan voldoende tijd uittrekken voor je taak (op regelmatige basis vergaderingen of overlegmomenten en verschillende activiteiten).
  • Je wil het lokale sportbeleid mee vorm geven.
  • Je probeert de sportraad aantrekkelijk en aangenaam te maken.
  • Je hebt een luisterend oor voor alle sporters, maar durft ook op tafel te slaan indien nodig.
  • Je bent een trekker en kan anderen enthousiast maken.

Dit zijn enkele voorwaarden, maar we zoeken vooral iemand die zin heeft om er de komende jaren voor te gaan!

Roosdaalse Sportraad vzw bestaat uit een Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en een dagelijks bestuur. Naast de voorzitter bestaat het dagelijkse bestuur ook uit een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de ondervoorzitter de leiding van vergaderingen ed. voor zijn rekening.

Meer info?

Evelien Vanderschueren: sport@roosdaal.be of 054/89.13.52