landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

6 juli 2019: doortocht "Tour de France 2019"

Update 17/06/2019 – bericht bewoners

Bericht aan de bewoners langsheen het wedstrijdparcours: lees hier de brief.
De brief werd vandaag ook gepost in de brievenbussen van de betrokken bewoners.

Update 12/06/2019 - Tijdelijke verkeersmaatregelen:

Onderstaand bericht van 7 mei 2019 blijft aan de orde. Hierbij aanvullend antwoord op enkele praktische vragen:

Vanaf wanneer wordt de N8 kruispunt Eizeringen afgesloten?
Op het kruispunt Eizeringen (N8/N285) wordt de N8 rijrichting Ninove afgesloten vanaf 07.30 uur.

Kan ik de N8 nog oversteken met een voertuig?
Vanaf 07.30 uur wordt het parcours en de kruispunten N8 te Roosdaal afgesloten. Echter, begeleid (politie aanwezig) kan de N8 wel nog overgestoken worden door voertuigen te
> Tenzuivenestraat/Tombergstraat
> Poelkbeekstraat/Weggevoerdenstraat
tot 08.40 uur.

En verder:
- Vanaf 08.40 uur: wordt het parcours te Roosdaal definitief afgesloten voor alle verkeer.
- Openstelling van het parcours en de N8 te Roosdaal gebeurt pas na het verlaten van de Tour de France te Ninove (15 à 16 uur).
- Op grondgebied Lennik wordt de N285 ter hoogte van het kruispunt met de Lombeeksesteenweg/Negenbunderstraat afgesloten vanaf 08.30 uur.

 

Update 7 mei 2019 - Tijdelijke verkeersmaatregelen: 

  • Het volledige parcours (Koning Albertstraat en N8) wordt afgesloten voor alle verkeer.
  • Er geldt een parkeerverbod op het volledige parcours.
  • De N8 wordt rijrichting Ninove reeds afgesloten in Eizeringen (kruispunt met de N285).

De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn van kracht op 06/07/2019 van 07.30 uur (start plaatsen signalisatie) tot na de doortocht van de publiciteitskaravaan én de wedstrijd zelf (naar verwachting uiterlijk 15.00 uur).

Voor een indruk van de tijdelijke verkeersmaatregelen: https://drive.google.com/open?id=1tDzvFTUFNTcr7MaG404Nz7zr3JNCRMap&usp=sharing

Wijzigingen steeds mogelijk. Het kaartbeeld is een “schets” en kan afwijken van de werkelijke situatie op het terrein.


Op zaterdag 6 juli 2019 zal de 1e rit van de Ronde van Frankrijk 2019 starten in Brussel (www.brusselsgranddepart.com/letour/nl) én tijdens het eerste wedstrijduur ook over het grondgebied van de gemeente Roosdaal rijden. Dit zal gedurende enkele uren een zware impact hebben op de mobiliteit en op de bereikbaarheid van heel wat straten, handelszaken, activiteiten … . Het is dan ook zeer belangrijk om nu reeds de nodige voorzorgen te nemen indien u zelf een bewoner/handelaar bent langs het parcours of in de ruime perimeter errond.

De karavaan zal vanuit Lennik via de Lombeeksesteenweg Roosdaal binnenrijden op de Koning Albertstraat, deze wordt volledig gevolgd (door het centrum van O.L.V.-Lombeek) tot aan het kruispunt Belle-Alliance, waar de N8 links opgereden wordt richting Ninove.

De voorziene timing is als volgt:

  • Het parcours volledig afgesloten (zie verder);
  • Ruim voor de doortocht van de wielerwedstrijd maakt de publiciteitskaravaan reeds zijn opwachting in Roosdaal;
  • Tussen de publiciteitskaravaan en de eigenlijke wielerwedstrijd is er een onderbreking, gedurende deze ganse periode blijft het parcours volledig afgesloten omdat voortdurend allerhande wagens van pers, organisatie, … zullen passeren;
  • Pas na de volledige doortocht van het wielerpeloton en de aansluitende karavaan (van ploegwagens/ordediensten/organisatie/pers ) zal het parcours opnieuw opengesteld worden omstreeks

Tijdens de ganse duur wordt het parcours (Koning Albertstraat en N8) volledig afgesloten en worden ook alle zijstraten die op het parcours uitkomen afgesloten. Waar mogelijk worden lokale omleggingen voorzien. Het verkeer op de N8 komende vanuit de richting Brussel zal reeds aan het kruispunt Eizeringen (N8 – N285) verwittigd worden en zal ten laatste op het kruispunt met de Daalbeekstraat/Ramerstraat de N8 moeten verlaten. Verkeer op de N8 komende uit Ninove zal eveneens onmogelijk zijn, vermits de parcours op grondgebied Ninove de N8 blijft volgen tot aan het kruispunt met de N45 in Voorde.

Bij deze doen we nu reeds een warme oproep aan alle bewoners, handelaars, verenigingen… om op basis van bovenstaande informatie een inschatting te maken of uw activiteiten op die dag zullen beïnvloed worden en of het nodig is om speciale maatregelen te voorzien (bvb. uitzonderlijk sluiten van de handelszaak, voertuigen parkeren buiten de perimeter, voorziene leveringen-werkzaamheden-evenementen afzeggen of uitstellen, …).

Tot slot ook nog dit: de organisatie van de Ronde van Frankrijk hanteert zeer strenge regels met betrekking tot de organisatie van evenementen en animatie in de rand van de doortocht van de tourkaravaan. Alle activiteiten (behalve de loutere privé-initiatieven op uw eigen terrein) moeten aan de organisator van de Ronde van Frankrijk gemeld worden door middel van een contactfiche en er is een “gids voor de parcoursgemeenten” beschikbaar waarin uitgebreid wordt omschreven wat wel en niet toegelaten is . De contactfiche en de gids zijn op aanvraag beschikbaar bij de dienst Welzijn en Vrije Tijd (welzijn@roosdaal.be of 054 89 13 50). Bovendien heb je voor je evenement mogelijks ook nog gemeentelijke toelatingen nodig, daarom is uitermate belangrijk om niet langer te wachten om deze ook te melden via activiteiten@roosdaal.be .