landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Voorzitter jeugdraad gezocht

Jeugdraad Roosdaal zoekt voorzitter!

De Roosdaalse jeugdraad is op zoek naar een nieuwe voorzitter die gemotiveerd is om de belangen van de Roosdaalse jeugd te behartigen.

Wat is de jeugdraad eigenlijk?

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen, jongeren en het jeugdwerk aanbelangt. Zij is de officiële spreekbuis voor kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur.

Wie zit in de jeugdraad?

De jeugdraad bestaat vooral uit vertegenwoordigers van verschillende jeugdwerkinitiatieven, maar ook personen die door hun ervaring, motivatie, kennis, interesse of dynamiek een bijdrage kunnen leveren zijn welkom. In de jeugdraad zetelt telkens ook de schepen van jeugd en de deskundige voor jeugd.

Jongeren van minimum 16 jaar die willen aansluiten als lid van de jeugdraad zijn uiteraard van harte welkom! Neem contact op met de jeugddienst als je interesse hebt om lid te worden.

Wat doet de jeugdraad zoal?

De jeugdraad geeft advies op verzoek van het gemeentebestuur of op eigen houtje over jeugdbeleid en welzijn van kinderen en jongeren en het jeugdwerk.. Dat kan gaan over subsidies, maar ook over reglementen, speelruimte, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden en zo veel meer.

De jeugdraad neemt zelf ook initiatieven om de samenwerking en het overleg tussen het jeugdwerk, de partners bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf te bevorderen. Ze wil kinderen en jongeren betrekken bij het jeugdbeleid en inspraak stimuleren en mogelijk te maken.

De jeugdraad organiseert tenslotte ook allerlei activiteiten met een sociale en culturele waarde voor de Roosdaalse jeugd (bv. Roosdaal Zomert, Weekend van de Jeugd, Kunstendag voor Kinderen, actie in het kader van de Warmste Week,...).

Wat zijn de voorwaarden om aan de slag te gaan als voorzitter?

  • Je bent een inwoner (m/v/x) van Roosdaal of verbonden aan een initiatief binnen het Roosdaalse jeugdwerk en minimaal 18 jaar.
  • Je hebt ervaring, interesse in of kennis van het brede jeugdwerk.
  • Je kan voldoende tijd uittrekken voor je taak (op regelmatige basis vergaderingen of overlegmomenten).
  • Je wil het lokale jeugdbeleid mee vorm geven.
  • Je probeert de jeugdraad aantrekkelijk en aangenaam te maken.
  • Je hebt een luisterend oor voor alle jeugd, maar durft ook op tafel te slaan indien nodig.
  • Je bent een trekker en kan anderen enthousiast maken.
  • Je zit vol met gekke en wilde ideeën.

Dit zijn enkele voorwaarden, maar we zoeken vooral iemand die veel goesting heeft om er de komende jaren volledig voor te gaan!

Voel jij je geroepen?

Stuur dan vóór vrijdag 1 februari je kandidatuur door naar de jeugddienst!

Stel jezelf kort voor, geef weer wat je relatie is met het jeugdwerk en wat je motivatie is om je kandidaat te stellen.

Het voorzitterschap start vanaf de installatievergadering van de jeugdraad op 26 februari 2018.

Meer info?

Evelien Vanderschueren: jeugd@roosdaal.be of 054 89 13 52