landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Culturele vacature

De regio Pajottenland & Zennevallei huisvest een rijke culturele omgeving: 13 cultuur- en gemeenschapscentra en 15 dynamische bibliotheken zetten lokaal de bakens uit, waarbij ook het culturele erfgoed de gemeenten aan elkaar rijgt. Dit is de voedingsbodem van een verbindende en fijnmazige cultuurwerking.  Om deze samenwerkingen op een duurzame manier te verankeren én te faciliteren, zoeken ze een medewerker (halftijds, B4-5, 1 jaar).

Alle info is te vinden op de website van de Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei.