landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven. Ze heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt.  De provincie wil graag weten wat jij hiervan vindt.

Kijk de conceptnota in:

  • op de website (www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be)
  • in het provinciehuis (Provincieplein 1 - 3010 Leuven) van 1 december 2019 t.e.m. 14 februari 2020.
  • in een gemeentehuis in Vlaams-Brabant van 1 december 2019 t.e.m. 14 februari 2020.

Wanneer kan ik mijn mening geven?
Van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020

Hoe kan ik mijn mening geven?
Schriftelijk en gericht aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant:

  • Per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be.
  • Per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis.
  • Door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens het startmoment op 4 december 2019 in het Provinciehuis, tussen 14u00 en 21u00 (je komt langs wanneer het jou past).

Meer informatie?
Kom naar het gratis startmoment op woensdag 4 december 2019 vanaf 14u00 in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Of bezoek de website: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be