landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Participatieavond mobiliteit (deel) Lostraat/Kleine Lostraat

In de Kleine Lostraat en een gedeelte van de Lostraat zijn rioleringswerken gepland (toekomst). Het is zinvol om – als er toch werken zijn – na te denken over de (her)inrichting van de straat met aandacht voor alle weggebruikers (voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer, …). De gemeente organiseert daarom – samen met mobiliteitsbureau A2Bmobility - een participatieavond met de betrokken (buurt)bewoners op woensdag 18 september 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis.

Meer informatie lees je in de uitnodiging/infobrief. De betrokken (buurt)bewoners krijgen de brief ook in de brievenbus.
Opgelet: inschrijven verplicht (om organisatorische redenen) via www.roosdaal.be/participatieavond_20190918.

Lostraat/Kleine Lostraat

klik op de afbeelding voor een grotere versie.