landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto vuurwerk

Knallend het nieuwe jaar in?

In de eindejaarsperiode maken heel wat inwoners plannen om vuurwerk af te steken.

Hiervoor heb je altijd een voorafgaande toelating van de burgemeester nodig.

De aanvraag moet minstens 4 weken op voorhand ingediend worden. Dit kan digitaal, schriftelijk of aan het loket.

De aanvraag moet melding maken van volgende informatie:

  • naam en woonplaats van de aanvrager
  • de locatie (ligging) waar het vuurwerk zal worden afgestoken of de wensballonnen worden opgelaten
  • datum en uur tot uur
  • het soort vuurwerk / wensballonnen

Indien het vuurwerk op een locatie afgestoken wordt waarvan de aanvrager geen eigenaar of gebruiker is, is een schriftelijke toelating van de eigenaar verreist. Als je dus vuurwerk wenst af te steken / wensballonnen wenst op te laten op openbaar domein, dien je voorafgaand aan de aanvraag reeds een toelating voor het gebruik van het openbaar domein te bekomen van het college van burgemeester en schepenen.

Op advies van het college van burgemeester en schepenen zal de burgemeester geen toelating verlenen voor het afsteken van vuurwerk binnen de 100 meter van gebouwen.