landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

foto mobiliteit

'Onderzoek naar de mobiliteit in Roosdaal.' Ieder zijn mening, van jong tot oud.

De welzijnsraad wil van de inwoners van Roosdaal graag weten hoe zij het lokaal openbaar vervoer zien. Wat zijn hun ervaringen? Wat zijn hun wensen? De senioren en de schoolgaande jeugd, twee kwetsbare groepen, vragen veilig lokaal vervoer. De gemeente zorgt reeds voor schoolvervoer. Zijn beide niet te versmelten? Zou er met een betere aansluiting met het nieuwe station van Liedekerke geen nieuw perspectief te creëren zijn voor het woon-werkverkeer en hierbij meteen het fileprobleem aanpakken?

Aangezien niemand beter de lokale noden kent dan de lokale overheid, de inwoners en de lokale organisaties, organiseert de welzijnsraad een online mobiliteitsbevraging. Aan de hand van de resultaten van deze bevraging zal de welzijnsraad de lokale besturen en De Lijn een advies geven. Hoe meer antwoorden er zijn, hoe sterker het antwoord is.

We vragen slechts 2 minuten van je tijd, vul de bevraging in via de link: https://goo.gl/forms/spq9zf8ZoBqQYIka2

Uw deelname zal een steun zijn aan de actieve leden van onze adviesraad.
Voorzitter van de Welzijnsraad
Jacques Van der Donckt

info@roosdaal.be - © 2018 Gemeente Roosdaal