landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto asbestplaat

Wat doen met asbest?

Asbest is nog altijd in veel woningen aanwezig.

Het inademen van asbestvezels is heel gevaarlijk.
Het gevaar hangt af van de soort en van de staat van het materiaal. Het is helemaal niet gevaarlijk om naar asbest te kijken of het aan te raken als het in goede staat is.

Er ontstaat een risico als het materiaal door schuren, boren of breken uiteenvalt in fijne vezels die zich verspreiden in de lucht. Ook door ouderdom en verwering kunnen deze vezels vrijkomen. Op dat ogenblik kunnen ze door de inademing de longen bereiken. 

 Naar het recyclagepark?

Ja, maar.. enkel en alleen hechtgebonden (cementgebonden) asbest!

Wel

  • golfplaten
  • bloembakken
  • leien
  • buizen

Niet

  • semi-hechtgebonden (hechtgebonden asbest dat door veroudering, verwering of beschadiging in slechte staat is en dus broos, fragiel en breekbaar geworden is)
  • niet hechtgebonden asbest (alle andere asbesthoudende materialen)

Voor asbestafval tot een halve m³ moet je geen toegangsprijs of stortprijs betalen. Meer dan 1 m³ wordt niet aanvaard!

Tips
Probeer niets te breken, laat alles zoveel mogelijk intact en dek het zo snel mogelijk af.
Gebruik tijdens het demonteren en het vervoer naar het recyclagepark een goed aansluitend stofmasker (beschermingsklasse FFP3) en een wegwerpoverall.
Breng de parkwachter meteen op de hoogte dat je asbestafval brengt.
Je bevuilde kledij mag in een gesloten verpakking achtergelaten worden in het recyclagepark.
Pak kleine stukken asbest in.
Vermijd stof tijdens het vervoer naar het recyclagepark, bevochtig of fixeer het materiaal.
Gooi nooit met asbest naar een container.