landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Kapellestraat onderbroken

Update 17/02/2021:

De Watergroep bedeelt vandaag een aangepaste infobrief ter herinnering bij de bewoners (werken in de week van 22/02/2021).

 

Update 08/02/2021:

Nieuwe startdatum. Werken uitgesteld ten gevolge van de weersomstandigheden.

Startdatum: 22/02/2021

Einddatum: 26/02/2021

https://cm.dewatergroep.be/nl-be/storingen-en-werken/roosdaal-omer-de-vidstlaan---kapellestraat

De koppelwerken op het drinkwaternet zullen dinsdagavond 23/02/2021 starten vanaf 22.00u en vermoedelijk woensdagochtend beëindigd worden. De daarop volgende dagen zal het staatherstel uitgevoerd worden.


Origineel bericht:

In de week van 8 tot 12/02/2021 voert De Watergroep met aannemer G.K.W. enkele belangrijke koppelingen uit in de Kapellestraat en in de Omer De Vidtslaan. Om de waterbevoorrading in Roosdaal zo weinig mogelijk in het gedrang te brengen, wordt ook ’s nachts gewerkt (dinsdag op woensdag). Er is onvermijdelijk (lawaai)hinder voor de aangelande bewoners. De Watergroep engageert zich om de hinder tot een minimum te beperken.
De koppelwerken situeren zich ter hoogte van:

Er is hinder voor het verkeer:

  • De Kapellestraat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer van 08/02 t.e.m. 12/02/2021. Er wordt een omlegging voorzien via de Omer De Vidtslaan en de Lombeekstraat. Bewoners en lokaal verkeer hebben toegang via de Lombeekstraat, Groenenboomgaard of Omer De Vidtslaan maar moeten rekening houden met de afgesloten rijbaan ter hoogte van huisnummer 13. Het voetpad (achter haagje) blijft er vrij toegankelijk (voetgangers en afstappende fietsers).
  • In de Omer De Vidtslaan blijft doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt gewerkt in het voetpad maar om veiligheidsredenen wordt één rijstrook afgesloten. Er is doorgang via beurtelings verkeer.

Alvast dank voor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse.

De bewoners van de Kapellestraat en het betrokken deel van de Omer De Vidtslaan krijgen via de Watergroep een infobrief in de week van 01/02/2021.

De Watergroep plaats de informatie over de werken ook op haar website.