landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Pas je eigendom aan op het jachtplan

Sinds juli 2017 zijn de jachtplannen openbaar gemaakt via de digitale kaartendatabank Geopunt (http://www.geopunt.be/kaart). In een jachtplan worden alle percelen opgenomen waar er gejaagd mag worden. Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Als jouw eigendom foutief wordt weergegeven als jachtterein, kan je dit laten rechtzetten.

Wat is geopunt?

Geopunt is een databank die, onder andere, alle jachtgebieden in Vlaanderen online bundelt. Zo kunnen particulieren en gemeenten zien welke percelen als jachtgebied zijn aangeduid. Deze kaarten zijn historisch gegroeid en vaak niet up-to-date. Op gedateerde kaarten kan het zijn dat gebieden die door recentere ruimtelijke ontwikkelingen niet meer als jachtgebied geschikt zijn, zo wel nog staan aangeduid.

Jachtplan

Als jagers of een groep van jachtrechthouders met wapens willen jagen, dienen ze jaarlijks een jachtplan van hun jachtterreinen voor te leggen. Dat plan geeft dus weer op welke percelen hij/zij over het jachtrecht beschikt en waar gejaagd kan en mag worden.

Aanpassen van het jachtplan

Recent keurde de Vlaamse regering enkele nieuwe jachtbesluiten goed, waaronder ook het zogenaamde “jachtadministratiebesluit”. Via een schriftelijk verzoek kan je je terrein laten uitkleuren door de arrondissementscommissaris.

De procedure voor het wijzigen van een jachtplan is beschikbaar op de website https://www.natuurenbos.be/jachtplannen#jachtplan.

De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan nog enkel mits schriftelijke toestemming van de eigenaar. In het verleden pasten heel wat jagers deze plannen aan door “her en der” een perceel extra in te kleuren zonder dat zij hiervoor van de betrokken eigenaar toestemming kregen. Het betreft hier louter een virtuele annexatie en de jager jaagt in de praktijk zelden op het onrechtmatig ingekleurde perceel zelf.