landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Rijbaanversmalling Broekstraat

In de Broekstraat, wegvak tussen de huisnummers 7 en 15, wordt een tijdelijke rijbaanversmalling geplaatst d.m.v. verkeerseilanden.

Het college van burgemeester en schepenen keurde de plaatsing goed op het college van 30/11/2020. De uitvoering wordt opgenomen in de planning.

De plaatsing is een test m.b.t. de slechte staat van het wegdek (trillingen betonplaten in combinatie met het verkeer) en wordt verder geëvalueerd.

Lees meer over rijbaanversmallingen in Roosdaal. op https://www.roosdaal.be/leefomgeving-en-mobiliteit/mobiliteit/rijbaanversmallingen