landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Op 1 januari 2021 wordt de afvalinzameling in Roosdaal duurzamer, eenvoudiger en efficiënter

Er komen nieuwe zakken voor restafval en gft, die je kan kopen in het hele werkingsgebied van Intradura.
De sorteerregels voor pmd worden uitgebreid, zodat we meer plastics kunnen recycleren. Tegelijk vereenvoudigt Intradura de ophalingen, om vrachtwagens zo efficiënt mogelijk in te zetten en in één klap de milieu-impact te verkleinen.

Deze wijzigingen zorgen samen voor een eenvoudigere en efficiëntere afvalinzameling in de hele regio.

   Frequentie   Dag in
 de week 
 Wat wijzigt er? 
 Restafval   Tweewekelijks   Donderdag   Nieuwe zakken 
 GFT   November-april: tweewekelijks 
 Mei-oktober: wekelijks 
 Donderdag   Nieuwe zakken
 Wijziging ophaaldag 
 Snoeihout   Samen met gft   Donderdag   Nog 0,5 m³
 Wijziging ophaaldag 
 PMD   Tweewekelijks   Donderdag   Sorteerregels uitgebreid
 Wijziging ophaaldag 
 Papier & karton   Maandelijks   Donderdag   Wijziging ophaaldag 
 Recyclagepark   Dinsdag tot zaterdag   Vanaf 01/01/2021 op afspraak via
 intradura.mijnrecyclagepark.be
 of 02 334 17 40
 Tarief groenafval daalt naar € 0,08/kg 

 
Klik hier voor de afvalkrant van Intradura (November 2020) voor meer informatie.