landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Werken Koning Albertstraat

Hier vindt u informatie i.v.m. de riolerings- en wegeniswerken in de Koning Albertstraat, Roosdaal. Duur werken: 03/11/2020 - einde 2021.

Bezoek regelmatig deze pagina, ze wordt aangepast/aangevuld tijdens het verloop van de werken.

Moeilijk te onthouden url? Je komt automatisch op deze pagina terecht via www.roosdaal.be/kalbertstraat.


Contactgegevens

Infobrief

Fasering – verkeer (algemeen)

Fasering – verkeer (detail per fase)

Tijdlijn

Plannen


Contactgegevens

 

Infobrief

Op 09/10/2020 wordt een infobrief bezorgd bij de bewoners in de werfzone en in de ruimere opgeving:

 

Fasering – verkeer (algemeen)

(Verkeers)hinder bij werken is onvermijdelijk. Dat is niemands ‘schuld’. De hinder wordt zo veel als mogelijk beperkt, rekening houdend met verschillende factoren. Wij vragen hiervoor uw begrip en aangepast rijgedrag ter plaatse. Stelt u toch een probleem vast: blijf rustig, neem contact op met de werfleider. Meestal is er een oplossing. In geval die er niet (snel of voldoende) is, vragen wij uw begrip.

omleggingprincipe_plan

 

Algemeen:

 • Doorgaand verkeer op het traject Lennik-Pamel wordt in beide rijrichtingen omgelegd via de Ninoofsesteenweg (N8) en Assesteenweg (N285), dit betekent met de wagen 3 minuten of 2,5 km extra reistijd (berekend via googlemaps - Belle Alliance tot kruispunt N285/Negenbunderstraat 3,9 km via K. Albertstraat versus 6,4 km via N8 en N285)
 • In de week van 12/10/2020 plaatst de aannemer vooraankondigingsborden.
 • In straten die grenzen aan de werfzone wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten.
 • De werfzone zelf wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer (tolerantie bewoners en bezoekers/klanten voor ondernemingen/zelfstandigen).
 • Voetgangers en fietsers (afstappen) kunnen in principe altijd door. Wees voorzichting, het blijft een werf. Er is ook een alternatief (wandel- en) fietstraject. Zie verder bij de details per fase.
 • Rioleringswerken zijn “schuivende” werken: de put waar gewerkt wordt, schuift op. De aannemer verwittigt tijdig de bewoners in geval de werkput voor hun woning komt (zodat zij indien nodig de wagen buiten de werf kunnen plaatsen). De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf (“put”) voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag. Daar kunt u met de wagen voorzichtig over rijden. Matig daarom uw snelheid, het blijft een werf.
 • Matig ook uw snelheid in de omliggende straten rond de werf. Blijf hoffelijk.
 • Mindervaliden of mensen die moeilijk te been zijn: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres.
 • Zelfstandigen, bedrijven of ondernemingen
  • op twee locaties wordt een bord “Handelaars bereikbaar” geplaatst. Hier kunnen handelaars, afhankelijk van de zone waarin ze zich bevinden, hun logo/naam ophangen. Locaties:
   • kruispunt Koning Albertstraat/Daalbeekstraat (Roosdaal)
   • kruispunt Lombeeksesteenweg/Assesteenweg(N285) (Lennik)
  • verwittig uw klanten en leveranciers (informeer hen met de link www.roosdaal.be/kalbertstraat)
  • indien nodig: neem contact op met de werfleider. Zo is er extra werfaandacht ter hoogte van uw adres
  • het is mogelijk een hinderpremie aan te vragen (info via www.vlaio.be/hinderpremie)
 • Hulpdiensten zijn op de hoogte en houden rekening met de werfomstandigheden in geval van nood.
 • De Lijn werd nauw betrokken tijdens de voorbereidingen en voorziet een aangepaste dienstregeling zo veel als mogelijk. Meer info hieronder per fase en via www.delijn.be.
 • Buurgemeenten zijn op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen de inwoners over de werken.
 • Scholen in Roosdaal zijn op de hoogte gebracht en informeren via hun kanalen leerlingen en ouders.
 • Bpost werd op de hoogte gebracht.
 • U woont in de werfzone en bestelt een pakje dat geleverd wordt via een andere koerierdienst? Informeer de koerierdienst over de werken in uw straat. (Meestal kan je bij een online bestelling een opmerking geven bij het leveradres.)
 • Navigatieapp waze werd op de hoogte gebracht.
 • Huisvuilinzameling: er werden afspraken gemaakt met de huisvuilophaaldienst. De vuilniswagen kan niet altijd door. Breng daarom a.u.b. uw huisvuil op de normale ophaaldagen naar de dichtstbijzijnde bereikbare hoek van de straat en ter hoogte van de bordjes die door de gemeente zullen geplaatst worden. Is dit voor u onmogelijk, laat dit dan weten aan de werfleider (aannemer). Heb je een buur die moeilijk te been is? Misschien kan je helpen.

20201009 afvalpunt

 

Fasering – verkeer (detail per fase)

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, covid).

 

20201009 fasering plan

Fase 1 (03/11/2020 – 28/02/2021)

 • Werf: Jozef Jansstraat + deeltje Koning Albertstraat
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te:
  • Jozef Jansstraat, gedeelte Koning Albertstraat
  • Kruispunten afgesloten:  Koning Albertstraat/Jozef Jansstraat (thv Koning Albertstraat 127)
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (gedeelte buiten de werf)
  • Windmolenstraat
  • Koollochting
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • De Lijn: geen busvoorziening te centrum O.LV.-Lombeek. Er is wel een aangepaste dienstregeling via de bushalte in de Daalbeekstraat. Meer info via www.delijn.be.
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter.
 • Signalisatieplan fase 1

Fase 2 (04/01/2021 – 31/12/2021)

 • Werf: Koning Albertstraat (lange stuk)
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
  • Koning Albertstraat (lange stuk tot aan Molenkauter)
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen N8 en kruispunt met Daalbeekstraat)
  • Daalbeekstraat
  • Centrum O.L.V.-Lombeek (Jozef Jansstraat, Koning Albertstraat (gedeelte tussen kruispunten met Jozef Jansstraat)
  • Windmolenstraat
  • Koollochting
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • De Lijn: geen busvoorziening in de werfzone. Er is een aangepaste dienstregeling (bus volgt omlegging via N8/N285 maar bedient wel centrum O.L.V.-Lombeek en gebruikt Jozef Jansstraat en Koning Albertstraat als keerpunt). Meer info via www.delijn.be.
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter enerzijds of via de Daalbeekstraat en voetwegen Heilbeekpad en Meiboompad die uitkomen in de Meiboomweg (zijstraat Jozef Jansstraat).
 • Signalisatieplan fase 2

Fase 3a (kruispunt) (01/04/2021 – 31/05/2021)

 • Werf: kruispunt Daalbeekstraat/Molenkauter/Koning
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
 • Kruispunt afgesloten: Koning Albertstraat/Molenkauter/Daalbeekstraat
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen N8 en kruispunt met Daalbeekstraat tot aan de werf)
  • Koning Albertstraat (lange stuk: wegvak tussen het kruispunt met de Jozef Jansstraat en het kruispunt met de Daalbeekstraat tot aan de werf
  • Daalbeekstraat tot aan de werf
  • Molenkauter tot aan de werf
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • De Lijn: geen busvoorziening in de werfzone. Er is een aangepaste dienstregeling (bus volgt omlegging via N8/N285 maar bedient wel centrum O.LV. Lombeek en gebruikt Jozef Jansstraat en Koning Albertstraat als keerpunt). Meer info via www.delijn.be.
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter enerzijds of via de Daalbeekstraat en voetwegen Heilbeekpad en Meiboompad die uitkomen in de Meiboomweg (zijstraat Jozef Jansstraat).
 • Signalisatieplan fase 3a

Fase 3b (Molenkauter en stukje Daalbeekstraat) (01/04/2021 – 31/12/2021)

 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
  • Molenkauter en stukje Daalbeekstraat
 • Op het kruispunt zelf (Koning Albertstraat/Daalbeekstraat/Molenkauter) is doorgang mogelijk.
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen N8 en kruispunt met Daalbeekstraat tot aan de werf))
  • Koning Albertstraat (lange stuk: wegvak tussen het kruispunt met de Jozef Jansstraat en het kruispunt met de Daalbeekstraat tot aan de werf)
  • Daalbeekstraat tot aan de werf
  • Molenkauter tot aan de werf
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (2 min of 2,5 km extra reistijd)
 • De Lijn: geen busvoorziening in de werfzone. Er is een aangepaste dienstregeling (bus volgt omlegging via N8/N285 maar bedient wel centrum O.L.V.-Lombeek en gebruikt Jozef Jansstraat en Koning Albertstraat als keerpunt). Meer info via www.delijn.be.
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Windmolenstraat en Molenkauter enerzijds of via de Daalbeekstraat en voetwegen Heilbeekpad en Meiboompad die uitkomen in de Meiboomweg (zijstraat Jozef Jansstraat).
 • Signalisatieplan fase 3b

Fase 4 (01/09/2021 – 31/12/2021)

 • Werf: Koning Albertstraat (wegvak tussen het kruispunt met de Koollochting en het kruispunt met de Jozef Jansstraat)
 • Werf afgesloten (= geen doorgang, uitgezonderd bewoners) te
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen het kruispunt met de Koollochting en het kruispunt met de Jozef Jansstraat)
  • Afgesloten: kruispunt Windmolenstraat/Koollochting/Koning Albertstraat
 • Afgesloten uitgezonderd plaatselijk verkeer:
  • Koning Albertstraat (wegvak tussen kruispunt met Daalbeekstraat en kruispunt met de Koollochting)
  • Centrum O.L.V.-Lombeek (Koning Albertstraat, wegvak tussen de kerk en het kuispunt Jozef Jansstraat)
  • Windmolenstraat
  • Koollochting
 • Doorgaand verkeer volgt omlegging via N285 en N8 (3 min of 2,5 km extra reistijd)
 • Fietsers: in principe kunnen fietsers (afstappen en voorzichtigheid!) door de werf maar er is een alternatief fietstraject via de Jozef Jansstraat. Ter hoogte van het kruispunt in de werf (Windmolenstraat/Koollochting/Koning Albertstraat) voorziet de aannemer een doorgang voor fietsers.
 • Signalisatiepla fase 4

 20201009 alternatief fietstraject

 

Tijdlijn

Opgelet: de planning is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. technisch, verkeersgedrag, weer, covid).

20201009 fasering tijdlijn

 

Plannen

Bekijk hier de plannen van de wegenis/bovenbouw.