landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Strijd tegen identiteitsfraude

Wie zijn telefoonnummer(s) en e-mailadres in het Rijksregister wil, kan dat voortaan zelf invoeren via de online toepassing ‘Mijn dossier’. Door deze extra informatie te registreren, ben je niet alleen beter beschermd tegen identiteitsfraude. Je maakt het de overheidsdiensten ook makkelijker om je elektronisch te contacteren.

Het Departement Financiën, de hulpdiensten, de diensten civiele bescherming en nog een pak andere overheidsdiensten zijn al lang vragende partij om vaste telefoonnummers, gsm-nummers, fax-nummers en e-mailadressen van burgers op een centrale plaats te registreren. Nu moeten ze die informatie zelf verzamelen en bewaren wat een pak extra tijd en werk vraagt. Eind 2015 kwam de wetgever hen hierin tegemoet met als uitgangspunt: hoe meer informatie er in het Rijksregister wordt opgeslagen, hoe beter men gewapend is tegen identiteitsfraude.

18-plussers met rechtsbekwaamheid

Niet iedereen mag zijn telefoonnummer(s) en e-mailadres invoeren. Alleen 18-plussers (ingeschreven of vermeld in het Rijksregister) die over rechtsbekwaamheid beschikken, komen in aanmerking. Hierop zal nauwgezet worden toegekeken. Zowel leeftijd als beslissingen in verband met onbekwaamheid zullen automatisch gecontroleerd worden.

Vrijwillig invoeren

Maar onthoud dat de gegevens invoeren volledig vrijwillig is. Niemand wordt verplicht om actie te ondernemen. Wie ervoor kiest om telefoonnummer(s) en e-mailadres door te geven, kan op 2 manieren aan de slag:

  • met de e-ID aanmelden op ‘Mijn Dossier’;
  • langsgaan bij de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Bron: Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals van de modaliteiten van de mededeling en de registratie ervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, BS 1 augustus 2017.

Extra informatie: Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 30 november 2015.