landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Burenbemiddeling

Opleiding burenbemiddeling voor (vrijwillige) bemiddelaars

Woont of werkt je in een van de gemeenten van Vlaams-Brabant? Dan hebben wij iets voor jou. Van maart tot en met april 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) de opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse).

Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door 2 goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale of provinciale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund.

Wat moet ik kunnen om burenbemiddelaar te worden?

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak.

Hoe schrijf ik me in voor het opleidingstraject?

Inschrijven kan na aanvraag via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.
Je ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en waar gepeild wordt naar je motivatie.

Na dit gesprek word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Als vrijwilliger of doorverwijzer ben je bereid alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling.

Wanneer zijn de opleidingsdagen?

De opleiding in het voorjaar 2021 is gepland op:

  • maandag 8 maart 2021 9:00 – 17:00u
  • vrijdag 12 maart 2021 9:00 – 17:00u
  • vrijdag 19 maart 2021 9:00 – 17:00u
  • vrijdag 26 maart 2021 9:00 – 17:00u
  • vrijdag 2 april 2021 9:00 – 17:00u
  • maandag 19 april 2021 9:00 – 17:00u

Waar vind ik meer informatie?