landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Tijdens verkeerscontroles op het Roosdaalse grondgebied wordt regelmatig vastgesteld dat bezitters van parkeerkaarten voor personen met een handicap deze kaart niet goed (en vaak ook onrechtmatig) gebruiken. 

De politiediensten ondervinden dat er naast misbruik van de wetgeving op de wegcode,  er tevens veel onwetendheid is met het gevolg dat bij een overtreding de kaart wordt afgenomen (voor minimum zes maanden) en een proces-verbaal (GASboete van +/- 116 Eur) wordt opgesteld.

Zij benadrukken alvast dat er blijvend en intensief  toegekeken zal worden op het correcte gebruik én op de correcte toepassing van de wegcode.

Een uitgebreide uitleg over alle modaliteiten van aanvraag en gebruik van de parkeerkaart, kan je nalezen op de website van de FOD Sociale Zekerheid (Directie-generaal Personen met een Handicap)