landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Conform het artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur publiceert de algemeen directeur de zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt: “Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst dat wordt toegewezen aan de verschillende lijsten die aan de lokale verkiezingen hebben deelgenomen, wordt bepaald naar verhouding van het aantal zetels waarover elke lijst binnen de raad voor maatschappelijk welzijn beschikt. De verkozenen van de lijsten kunnen verklaren dat zij zich met elkaar wensen te verbinden. De verklaring van lijstenverbinding wordt aan de algemeen directeur overhandigd uiterlijk de zestigste dag na de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Om ontvankelijk te zijn moet die verklaring ondertekend zijn door minstens een meerderheid van de verkozenen van iedere lijst die zich wenst te verbinden.

De zetels worden verdeeld door het aantal zetels van het bijzonder comité voor de sociale dienst te delen door het aantal leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermenigvuldigd met het aantal zetels waarover elke lijst of groep van lijsten binnen de raad beschikt. Het aantal eenheden van het resultaat van die bewerking geeft het aantal rechtstreeks verworven zetels aan”.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst telt 6 leden (zonder de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst).

De bovenstaande decretale zetelverdeling geeft volgend resultaat in Roosdaal:

  • Lijst 2 ( N-VA ) : 2 zetels
  • Lijst 3 ( CD&V ) : 3 zetels
  • Lijst 4 ( Groen ) : 1 zetel
  • Lijst 7 (Roosdaal-anders): geen zetel