landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Foto restafvalzakken

Forfaitaire huisvuilbelasting afgeschaft

Op 21 december 2017 besliste de Roosdaalse gemeenteraad om de forfaitaire huisvuilbelasting definitief af te schaffen. Deze huisvuilbelasting was de enige forfaitaire belasting in Roosdaal. De inningskost van deze belasting ligt vrij hoog in vergelijking met andere gemeentelijke belastingen. De reden hiervoor is het relatief kleine bedrag per aanslagbiljet en het relatief hoge aantal klachten.De belasting bedroeg tot 2017 50 euro voor gezinnen en 30 euro voor alleenstaanden. 

Schepen van leefmilieu  Herman Claeys kadert de afschaffing in een totaalverhaal rond afval in de gemeente Roosdaal. “Sinds een paar jaar proberen wij als bestuur de behandeling van afval te actualiseren. Vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’ werd in 2015 de prijs van de restafvalzak opgetrokken naar het gemiddelde binnen onze regio. Die prijs bedraagt vandaag 1,50 euro.  Wie veel afval produceert zal in het nieuwe verhaal ook meer betalen.  Daarnaast zit de verhuis en vernieuwing van het recyclagepark eraan te komen in 2018.  Het recyclagepark en de ophalingen zullen dan volledig in beheer zijn van de nieuwe afvalintercommunale van Haviland: Intradura.  De oprichting van een milieuzone en de schaalgrootte wapenen ons voor de toekomst.  Dat alles maakt dat we dit voorstel ter goedkeuring zullen voorleggen op de gemeenteraad van december 2017. Dat wil dan zeggen dat vanaf 01/01/2018 er geen huisvuilbelasting meer zal bestaan in onze gemeente.”