landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Bekendmakingen - archief 2020 3

Hieronder vindt u een archief van de officiële bekendmakingen ouder dan 1 januari 2021

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ludwig De Vlaminck, Poelkstraat 21 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Poelkstraat 21, (afd. 1) sectie E 520 C2 (O.2020/130 - nr. omgevingsloket OMV_2020118071).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk Cobbaert, Omloopstraat 34 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een vijver, een zwembad en verhardingen op een perceel gelegen: Omloopstraat 34, (afd. 1) sectie E 743 A (O.2020/164 - nr. omgevingsloket OMV_2020144864).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gino De Smedt, Omer De Vidtslaan 17/A te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 17A, (afd. 1) sectie D 230 X (O.2020/124 - nr. omgevingsloket OMV_2020114889).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gauthier Van Malder, Nieuwenbosstraat 18 te 1700 Dilbeek voor het plaatsen van een zwembad met poolhouse en verhardingen op een perceel gelegen: Kraanstraat 70, (afd. 4) sectie A 394 en (afd. 4) sectie A 408 G2 (O.2020/160 - nr. omgevingsloket OMV_2020139231).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Farid El Boujdaini, Place de Saint te 1070 ANDERLECHT voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 24, (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 P, (afd. 1) sectie E 505 K en (afd. 1) sectie E 520 C (O.2020/113 - nr. omgevingsloket OMV_2020107391).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Mustapha en Sanae Alouachi-Aselman, Dokter Roosensstraat 26 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Dokter Roosensstraat 26, (afd. 1) sectie C 130 A2 (O.2020/147 - nr. omgevingsloket OMV_2020133935).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Wever, Lombeekkeitse 1 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad, verhardingen en speelweide in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 1, (afd. 3) sectie A 203 F en (afd. 3) sectie A 203 N (O.2020/133 - nr. omgevingsloket OMV_2020122818).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Michaël Magdelyns, Profetenstraat 89 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Profetenstraat 89, (afd. 1) sectie B 470 C (O.2020/149 - nr. omgevingsloket OMV_2020135419).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Gerard Santema, Ramerstraat 11, 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport, zonnepanelen, een terras en een zwembad op een perceel gelegen: Ramerstraat 11, (afd. 2) sectie B 100 D (O.2020/145 - nr. omgevingsloket OMV_2020081916).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Guy Biwolé Ngoa, Poelkbeekstraat 64 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 64, (afd. 1) sectie E 236 D (O.2020/143 - nr. omgevingsloket OMV_2020130351).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

30 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Goossens namens UNICAS NV, Kerkstraat 38 te 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 3) op een perceel gelegen: Borrekets 5, (afd. 1) sectie C 510 S, (afd. 1) sectie C 510 R, (afd. 1) sectie C 510 Z, (afd. 1) sectie C 513 T, (afd. 1) sectie C 513 W en (afd. 1) sectie C 515 G (O.2020/139 - nr. omgevingsloket OMV_2020127908).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dimitri Floru (namens X – Pression BVBA), Zwarteberg 43 te 1790 Affligem voor het aanleggen van een looppiste, stapmolen en mestvaalt en het exploiteren van een paardenfokkerij op een perceel gelegen: Moelieweg 9, (afd. 3) sectie A 197 E, (afd. 3) sectie A 197 F, (afd. 3) sectie A 197 D, (afd. 3) sectie A 199 B, (afd. 3) sectie A 201 C, (afd. 3) sectie A 201 D en (afd. 3) sectie A 206 K (O.2020/110 - nr. omgevingsloket OMV_2020025719).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri Van Horenbeeck, Koning Albertstraat 47 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een bijgebouw in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Koning Albertstraat 47, (afd. 3) sectie A 20 P, (afd. 3) sectie A 20 M, (afd. 3) sectie A 20 N, (afd. 3) sectie A 615 E en (afd. 3) sectie A 615 F (O.2020/118 - nr. omgevingsloket OMV_2020111527).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Nancy Jacobs, Kruisstraat 9B te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (bureauruimte met aanpassing voorgevel) op een perceel gelegen: Kruisstraat 9B, (afd. 4) sectie C 59 F en (afd. 4) sectie C 59 E (O.2020/148 - nr. omgevingsloket OMV_2020130777).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Peter Goossens (namens Unicas NV), Kerkstraat 38, 1755 Gooik voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband (lot 4) op een perceel gelegen: Borrekets 7, (afd. 1) sectie C 510 S, (afd. 1) sectie C 510 R, (afd. 1) sectie C 510 Z, (afd. 1) sectie C 513 T en (afd. 1) sectie C 515 G (O.2020/140 - nr. omgevingsloket OMV_2020127920).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 7 december 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Gaston Eylenbosch, Reusestraat 37 te 1761 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Vlamingweg op een perceel gelegen: Vlamingweg ZN, kadastraal gekend: (afd. 4) sectie C 238 F en (afd. 4) sectie C 238 G (O.V.2020/10 - nr. omgevingsloket OMV_2020081859).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

17 december 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 28 december 2020 tot 27 januari 2021 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 26 november 2020, van Lieven De Boitselier , Gootjesstraat 33 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een loods op een perceel gelegen: Gootjesstraat 33, (afd. 1) sectie A 562 A (O.2020/175).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

10 december 2020 - bekendmaling beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Guido Vonck namens de heer Steven Vandoren, Brugstraat 4 te 3360 Bierbeek voor het bouwen van een garage en het plaatsen van een terrasoverkapping op een perceel gelegen: Donkerstraat 7, (afd. 2) sectie A 245 D (O.2020/105 - nr. omgevingsloket OMV_2020098106).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

10 december 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 30 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Olivier Ostijn, Rue d'en Haut 36B, 7864 Deux-Acren voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (kroonlijsthoogte) op een perceel gelegen: Hulsbroekweg 22, (afd. 1) sectie E 502 R, (afd. 1) sectie E 502 S en (afd. 1) sectie E 505 K (O.2020/83 - nr. omgevingsloket OMV_2020075371).

Affiche bekendmaking besissing omgevingsvergunning

10 december 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op  een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Christophe en Gloria Thielemans-Campos de Rojas, Provincieweg 7 te 9552 Herzele voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 12, (afd. 1) sectie D 58 D (O.2020/131 - nr. omgevingsloket OMV_2020118053).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning geweigerd werd voor de aanvraag van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een paardenstal op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2020/104 - nr. omgevingsloket OMV_2020097087).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 december 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat en Kelly Van Dyck (namens Factum Finance BVBA), Mechelsesteenweg 35A te 2840 Rumst en voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 1) sectie E 262 C, (afd. 1) sectie E 263 B2 en (afd. 1) sectie E 263 L2. (O.V.2020/12 - nr. omgevingsloket OMV_2020103088).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

2 december 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Bram Leyman, Ed Schelfhoutstraat 43, 1770 Liedekerke en mevrouw Michele Verzele, Ed. Schelfhoutstraat 43 te 1770 liedekerke voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Donkerstraat 26, (afd. 2) sectie A 443 V en (afd. 2) sectie A 443 D2 (O.2020/137 - nr. omgevingsloket OMV_2020124154).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Gerrit Van der Steen (namens Gerrit Van der Steen BVBA), Heidestraat 138A te 1742 Ternat voor het uitbreiden van een zonevreemde woning (regularisatie) op een perceel gelegen: Nieuwenbosweg 12, (afd. 2) sectie B 162 G, (afd. 2) sectie B 162 H en (afd. 2) sectie B 164 G (O.2020/128 - nr. omgevingsloket OMV_2020117315).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

27 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marcel Niculcea , Profetenstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat 25, (afd. 1) sectie C 324 W (O.2020/134 - nr. omgevingsloket OMV_2020124044).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stijn en Gwen Crabbe-Wyns, Wolsemstraat 50 te 1700 Dilbeek voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Lostraat 195, (afd. 4) sectie C 148 C (O.2020/122 - nr. omgevingsloket OMV_2020095672).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jan en Carmen De Boitselier-Hünker, Gootjesstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Gootjesstraat 31A, (afd. 1) sectie A 562 B en (afd. 1) sectie A 562 A (O.2020/138 - nr. omgevingsloket OMV_2020120437).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kim Duffeleer, Borrekent 75 te 9450 Haaltert voor het aanleggen van een verharding in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Driebek 8, (afd. 1) sectie B 489 W, (afd. 1) sectie B 489 C2, (afd. 1) sectie B 489 A2, (afd. 1) sectie B 627 C en (afd. 1) sectie B 628 A (O.2020/102 - nr. omgevingsloket OMV_2020095975).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

26 november 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding, digitaal ontvangen op 11 oktober 2020, van Laura Opdecam, Populierstraat 28 te 1761 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Populierstraat 28, (afd. 4) sectie B 35 L (O.2020/152 en OMV_2020135418).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

25 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kris De Leener, Ninoofsesteenweg 63 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 63, (afd. 1) sectie E 401 X en (afd. 1) sectie E 401 Z (O.2020/107 - nr. omgevingsloket OMV_2020098892).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 16 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Marie Sermon, Kaaitvaartstraat 7 te 1760 Roosdaal voor het inrichten van 3 appartementen en een kantoorruimte (regularisatie) op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 7, (afd. 1) sectie B 240 C (O.2020/142 - nr. omgevingsloket OMV_2020129952).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

25 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 23 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Paul Van Dorpe , Benedenstraat 2, 1761 Roosdaal voor het slopen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Benedenstraat 6, (afd. 4) sectie C 349/2 K (O.2020/153 - nr. omgevingsloket OMV_2020134421).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Patrick Verhulst namens VERHULST CONSTRUCT BV, Pamelstraat 18 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband (lot 1) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 2, (afd. 1) sectie D 58 D (O.2020/125 - nr. omgevingsloket OMV_2020115082).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Jimmy De Breucker namens BRABANTSE AANNEMINGSWERKEN NV, Industrielaan 38 te 1740 Ternat voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 3, (afd. 1) sectie E 263 K2 en (afd. 1) sectie E 263 P2 (O.2020/129 - nr. omgevingsloket OMV_2020117260).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Kristof Van Cutsem, Nekkerspoelstraat 264 te 2800 Mechelen voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie C 908 A (O.2020/127 - nr. omgevingsloket OMV_2020115728).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Fransie Demartin, Stationsstraat 266 te 1770 Liedekerke voor het plaatsen van een broodautomaat op een perceel gelegen: Hoogstraat 92A en Hoogstraat 94, (afd. 1) sectie C 518 L2 en (afd. 1) sectie C 518 K2 (O.2020/123 - nr. omgevingsloket OMV_2020113959).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Filip Branckaert, Heirbaan 39 te 1570 Galmaarden voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Koning Albertstraat ZN, kadastraal gekend (afd. 3) sectie A 69 N (O.V.2020/11 - nr. omgevingsloket OMV_2020097007).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

18 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 3 november 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Kurt Verhulst en Patrick Verhulst (namens Verhulst Construct BV), Pamelstraat 18 te 1760 Roosdaal, voor het bouwen van een eengezinswoning in gesloten verband (lot 2) op een perceel gelegen: Korte Kamstraat 12A, (afd. 1) sectie D 58 F (O.2020/126 - nr. omgevingsloket OMV_2020115087).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking aktename omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 26 oktober 2020, akte genomen van de melding omgevingsvergunning M3 - Bronbemaling Grotstraat 18 - akteneming, digitaal ontvangen op 6 oktober 2020, van Ronny en Kim De Bosscher-De Gieter, Van Cauwelaertstraat 118 te 1740 Ternat op een perceel gelegen: Grotstraat 18 en 18A , (afd. 1) sectie E 573 H2 en (afd. 1) sectie E 573 K2 (O.2020/146 en OMV_2020133043).

Affiche bekendmaking aktename omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Bart De Vlieger (namens Lievens BVBA), Natiënlaan 265 bus 21 te 8300 Knokke-Heist voor het bouwen en exploiteren van een handelsruimte op een perceel gelegen: Ninoofsesteenweg 97, (afd. 1) sectie D 189 L, (afd. 1) sectie D 190 P, (afd. 1) sectie D 194 E2, (afd. 1) sectie D 194 H2 en (afd. 1) sectie D 194 F2 (O.2020/82 - nr. omgevingsloket OMV_2020059629).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Wim Boschaert, Kwinkeleer 113 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 60, (afd. 1) sectie E 232 D2 (O.2020/119 - nr. omgevingsloket OMV_2020109034).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dimitri en Kim Redant-De Weerdt, Verloren Hoek 9 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Verloren Hoek 9, (afd. 1) sectie D 256 H (O.2020/115 - nr. omgevingsloket OMV_2020106062).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Rosario Butera, Bezenweg 16 te 1760 roosdaal voor het plaatsen van een pergola op een perceel gelegen: Bezenweg 16, (afd. 1) sectie E 194 C2, (afd. 1) sectie E 258 Z, (afd. 1) sectie E 258 W en (afd. 1) sectie E 259 P (O.2020/95 - nr. omgevingsloket OMV_2020090262).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dirk en Marleen Vanbever-Bracquez, Krepelstraat 182 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Weverstraat 66A, (afd. 4) sectie B 101 V3 (O.2020/92 - nr. omgevingsloket OMV_2020089279).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Robby Hertveldt, Wolvenstraat 25 te 1760 Roosdaal voor het aanleggen van een zwembad op een perceel gelegen: Wolvenstraat 25, (afd. 1) sectie C 786 E en (afd. 1) sectie C 805 C (O.2020/111 - nr. omgevingsloket OMV_2020105978).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 november 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 26 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Boschaert, Kwinkeleer 113 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (regularisatie) op een perceel gelegen: Kwinkeleer 113, (afd. 1) sectie C 581 C (O.2020/120 - nr. omgevingsloket OMV_2020108078).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

4 november 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 november 2020 tot 9 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 13 oktober 2020, van de heer Rik Matthijs, Ameiveld 96 te 9400 Ninove tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Berchemstraat ZN, (afd. 1) sectie D 428 P, (afd. 1) sectie D 428 X, (afd. 1) sectie D 428 W en (afd. 1) sectie D 428 Y (O.2020//155 en OMV_2020130576).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 november 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 november 2020 tot 9 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 16 oktober 2020, van Maria Van der Speeten, Gezellestraat 21 te 9400 Ninove en Carine Mertens, Pollarestraat 109 te 9400 Ninove tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Molenveldstraat ZN, (afd. 1) sectie E 53 C, (afd. 1) sectie E 53 D, (afd. 1) sectie E 54 A en (afd. 1) sectie E 71 B (O.V.2020/16 en OMV_2020138164).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

4 november 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 november 2020 tot 9 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 6 oktober 2020, van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (carport in de zijtuin) op een perceel gelegen: Jozef Jansstraat 18, (afd. 3) sectie A 118 E, (afd. 3) sectie A 118 L en (afd. 3) sectie A 118 F (O.V.2020/15 en OMV_2020132644).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Cédric en An Dugardin-Van Den Spiegel, Weverstraat 61 te 1761 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning op een perceel gelegen: Weverstraat 61, (afd. 4) sectie B 218 G2, (afd. 4) sectie B 218 K2, (afd. 4) sectie B 218 P2 en (afd. 4) sectie B 218 E2 (O.2020/117 - nr. omgevingsloket OMV_2020108840).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 19 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Karin Van Lierde, Kattemstraat 13 te 1760 Roosdaal voor het verbouwen van een eengezinswoning (gevelrenovatie) op een perceel gelegen: Kattemstraat 13, (afd. 1) sectie B 521 L (O.2020/116 - nr. omgevingsloket OMV_2020109867).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

29 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 5 november 2020 tot 7 december 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 28 augustus 2020, van mevrouw Lise Van den Haute, Pamelse Klei 49 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Piezelstraat ZN, (afd. 1) sectie A 539 F en (afd. 1) sectie A 539 G (O.2020/121 en OMV_2020112800).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen neemt op 19 oktober 2020 akte van de melding omgevingsvergunning, digitaal ontvangen op 21 september 2020, van Tiffany Van Muylder, Brusselstraat 38 te 1760 Roosdaal voor het plaatsen van een carport op een perceel gelegen: Brusselstraat 38, (afd. 1) sectie C 607 L (O.2020/136 en OMV_2020125006).

Affiche bekendmaking aktename melding omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Benjamin De Breucker en Jimmy De Breucker (namens Brabantse Aannemingswerken NV), Industrielaan 38 te 1730 Asse voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband op een perceel gelegen: Espenveldstraat 1 en Espenveldstraat 1A, (afd. 1) sectie E 263 Y, (afd. 1) sectie E 263 M2, (afd. 1) sectie E 263 H2, (afd. 1) sectie E 263 F2, (afd. 1) sectie E 263 E2, (afd. 1) sectie E 263 K2 en (afd. 1) sectie E 263 G2 (O.2020/87 - nr. omgevingsloket OMV_2020082930).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 12 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Edgar Evenepoel, Profetenstraat 65 te 1760 Roosdaal voor 2 nieuwe kavels voor eengezinswoningen in open verband op een perceel gelegen: Profetenstraat ZN, kadastraal gekend: (afd. 1) sectie C 419 G en (afd. 1) sectie C 419 H (O.V.2020/8 - nr. omgevingsloket OMV_2020072794).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Dick Wuyts (namens Fluvius System Operator CV), Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle voor het plaatsen van een electriciteitscabine met milieumelding op een perceel gelegen: Lostraat ZN, (afd. 1) sectie D 15 B en (afd. 1) sectie D 17 F (O.2020/109 - nr. omgevingsloket OMV_2020103144).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

21 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 5 oktober 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Glenn en Hanne Ocula-Locy, Pamelstraat 233 te 9400 Ninove voor het bouwen van een eengezinswoning in halfopen verband op een perceel gelegen: Zavelstraat 25, (afd. 1) sectie B 420 F (O.2020/112 - nr. omgevingsloket OMV_2020106064).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van mevrouw Alice Vanden Borre wonende Natteweg 28 te 1761 Roosdaal, de heer Jeroen Op Den Kelder wonende Bosheidestraat 9 te 3560 Lummen, de heer Joseph Vanden Borre wonende Geestbosstraat 33 te 3210 Lubbeek en mevrouw Lutgart Vanden Borre wonende Frankrijklei 63/5 te 2000 Antwerpen voor 1 nieuwe kavel voor een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Kaaitvaartstraat 67 (O.V.2020/9 - nr. omgevingsloket OMV_2020076287).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Marc Devriendt , Poelkveldstraat 20 te 1760 Roosdaal voor het bouwen van een bijgebouw (garage en paardenstal) op een perceel gelegen: Poelkbeekstraat 20, (afd. 1) sectie E 173 H (O.2020/93 - nr. omgevingsloket OMV_2020089311).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

14 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 22 oktober 2020 tot 23 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 oktober 2020, van mevrouw Cornelia Boot, Natteweg 8 te 1761 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van de verkavelingsvoorschriften (bijgebouw, verhardingen en reliëf) op een perceel gelegen: Natteweg 8, (afd. 4) sectie C 464 L (O.V.2020/14 en OMV_2020130617).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

14 oktober 2020 - politiebesluit gouverneur Vlaams-Brabant houdende de kantines verbonden aan sportinfrastructuur

8 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Stefan De Clercq, Meerbeekstraat 41 te 9660 Brakel voor het kappen van een bomenrij op een perceel gelegen: Kleistraat ZB, (afd. 4) sectie A 107 C (O.2020/100 - nr. omgevingsloket OMV_2020095164).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2020 – bekendmaking omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in zitting van 21 september 2020, akte genomen van de M3 - Bronbemaling Natteweg - akteneming, digitaal ontvangen op 18 juni 2020, van Artea NV, Vichteplaats 28 te 8570 Anzegem tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor M3 - Bronbemaling Natteweg - akteneming op een perceel gelegen: Natteweg 22, (afd. 1) sectie B 556 C, (afd. 1) sectie B 557 F, (afd. 4) sectie C 462 H en (afd. 4) sectie C 462 G (O.2020/86 en OMV_2020080381).

Affiche bekendmaking omgevingsvergunning

8 oktober 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Dieter Van Den Steen, Sint-Pietersstraat 35 te 9402 Ninove, mevrouw Dorien Nicola, Sint-Pietersstraat 35 te 9402 Ninove, mevrouw Kelly Jansegers, Zwaarveld 69 te 9220 Hamme en QUBO NV, Zwaarveld 69 te 9220 Hamme voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband + milieumelding (bemaling) op een perceel gelegen: Keerstraat  30, (afd. 1) sectie C 663 M en (afd. 1) sectie C 663 P (O.2020/89 - nr. omgevingsloket OMV_2020081036).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Anja Van Laer, Populierstraat 18 te 1761 Roosdaal voor het bouwen van een bijgebouw op een perceel gelegen: Populierstraat  18, (afd. 4) sectie B 33 P en (afd. 4) sectie B 33 H2 (O.2020/81 - nr. omgevingsloket OMV_2020078289).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

8 oktober 2020 - bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

 Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van de heer Jan Vaneygen ,  Peehoopstraat 88, 1770 Liedekerke en de heer Tim Musschoot ,  Peehoopstraat 88, 1770 Liedekerke voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband (lot 1) in toepassing van art 4.4.1 van de VCRO (bijgebouw in de zijtuin) op een perceel gelegen: , (afd. 1) sectie B 489 L (O.2020/69 - nr. omgevingsloket OMV_2020068003).
 

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Wim Van den Cruijce (namens Intop-Axios BV), Statiestraat 11/13 te 1740 Ternat voor 2 nieuwe kavels met een nieuwe rooilijn op 4,00 meter uit de as van de Looyeweg op een perceel gelegen: Looyeweg ZN, (O.V.2020/4 - nr. omgevingsloket OMV_2020048483).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 21 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Ronny en Kim De Bosscher-De Gieter, Van Cauwelaertstraat 118 te 1740 Ternat voor het bouwen van 2 eengezinswoningen in halfopen verband in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (afwijkende dakvorm en bouwdiepte) op een perceel gelegen: Grotstraat 18 en 18A, (afd. 1) sectie E 573 M en (afd. 1) sectie E 573 N (O.2020/68 - nr. omgevingsloket OMV_2020061821).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

7 oktober 2020 – bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat op 28 september 2020 een omgevingsvergunning afgeleverd werd voor de aanvraag van Andy en Natasja De Gieter - Claes, Waterhoflaan 17A te 1750 Lennik voor het bouwen van een eengezinswoning in open verband op een perceel gelegen: Benedenstraat 9, (afd. 4) sectie C 341 A en (afd. 4) sectie C 347 B (O.2020/103 - nr. omgevingsloket OMV_2020095121).

Affiche bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

5 oktober 2020 – bekendmaking inventarisatie openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen maakt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, aan de bevolking bekend dat een openbaar onderzoek ingesteld wordt nopens het uittreksel van de inventaris geregistreerde bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente.

2 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 8 oktober 2020 tot 9 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 1 september 2020, van Gino De Smedt, Omer De Vidtslaan 17 A te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda op een perceel gelegen: Omer De Vidtslaan 17 A, (afd. 1) sectie D 230 X (O.2020/124 en OMV_2020114889).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 9 oktober 2020 tot 9 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 7 september 2020, van Ludwig De Vlaminck, Poelkstraat 21 te 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carport in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO (inplanting) op een perceel gelegen: Poelkstraat 21, (afd. 1) sectie E 520 C2 (O.2020/130 en OMV_2020118071).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

1 oktober 2020 – openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis aan de bevolking, dat er een openbaar onderzoek plaatsvindt van 12 oktober 2020 tot 11 november 2020 over de aanvraag, digitaal ontvangen op 17 september 2020, van Kris De Wever , Lombeekkeitse 1, 1760 Roosdaal tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad, verhardingen en speelweide in toepassing van art. 4.4.1. van de VCRO op een perceel gelegen: Lombeekkeitse 1, (afd. 3) sectie A 203 F en (afd. 3) sectie A 203 N (O.2020/133).

Affiche openbaar onderzoek omgevingsvergunning

29 september 2020 – bekendmaking gemeenteraadsbesluiten van 27 augustus 2020

Het college van burgemeester en schepenen van deze gemeente brengt ter kennis van de bevolking dat, in vergadering van 27 augustus 2020 door de gemeenteraad werden goedgekeurd: