landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Roosdaal verlengt maatregelen in de strijd tegen COVID-19

Bovenop de federale en Vlaamse maatregelen wordt met ingang van 16 november 2020 tot en met 30 november 2020 volgende bijkomende maatregelen getroffen op het grondgebied van de gemeente Roosdaal:

Alle buitenschoolse activiteiten voor – 13-jarigen (geboortejaar 2008 en jonger), die binnen doorgaan, worden verboden. Met uitzondering van de voor - en naschoolse opvang en de organisatie van de kunstacademie.

Dit betekent dus dat verenigingen hun werking voor kinderen jonger dan 13 jaar opnieuw kunnen opstarten, onder voorwaarde dat deze buiten (en volgens andere regels voor het soort werking) plaatsvindt. Binnenactiviteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar blijven verboden, net zoals activiteiten voor personen ouder dan 12 jaar (zoals vastgelegd in het laatste ministeriële besluit).

Kunstgrasveld

Het kunstgrasveld wordt terug ter beschikking gesteld van de voetbalploegen die hierop een reservatie lopen hebben. Kantine en kleedkamers blijven gesloten zolang dit federaal verplicht is en kunnen enkel gebruikt worden voor uitbreiding van de capaciteit van gemeentelijk onderwijs en eventuele noodopvang. Aan de ploegen die hun werking opnieuw wensen op te starten, vragen we om ons door te geven welke startdatum ze voor ogen hebben en of ze alle uren die gereserveerd staan wensen te behouden. Dit kan via mail naar sport@roosdaal.be.

De gebruikers van het veld worden verzocht om de ouders van de jonge spelertjes te vragen om de parking meteen te verlaten na het afzetten van hun kind en niet te vroeg te komen voor het oppikken. Dit om samenscholingen tussen volwassenen te vermijden.

Zwembad en Sporthal MPC Sint-Franciscus

Het zwembad en de sportzaal van MPC Sint-Franciscus blijven gesloten tenminste tot en met 15 januari 2021. Dit is een beslissing van het MPC zelf, en blijft gelden ongeacht een eventuele eerdere versoepeling van de maatregelen. Er zal minstens tot dan geen inwonerszwemmen meer georganiseerd worden.