landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Sfeerbeeld kinderopvang

Voor- en naschoolse opvang

De voor- en naschoolse opvang van GBS Triangel is in handen van 3Wplus. De projecten van 3Wplus Kinderopvang hebben als doelstelling kinderen in een pedagogisch onderbouwde omgeving op te vangen. De personeelsleden bouwen een vertrouwensrelatie op met zowel de ouders als de kinderen.

Meer info over 3Wplus vindt u op https://3wplus.be/kinderopvang.

Bij concrete vragen kan u mailen naar opvang.roosdaal@3wplus.be of telefoneren naar het nummer 0487 71 28 97.

Tarieven

  • Tarief per begonnen half uur = 0,75 euro
  • Maximaal bedrag per ochtend- of avondblok = 2,25 euor
  • Maximaal bedrag voor de woensdagnamiddag = 3,00 euro

Hoe gebeurt de betaling?

De ouders van de leerlingen die gebruik maken van de voor- en/of naschoolse opvang ontvangen maandelijks van 3WPlus een factuur met de afrekening. Op voorhand inschrijven is niet nodig.

Organisatie

De opvang is voor elk kind van het gezin betalend. Elk kind dat gebruik maakt van de avondopvang of de woensdagopvang doet dit aansluitend na schooltijd. Bij het brengen en afhalen van uw kind(-eren) in de opvang is steeds een handtekening van de ouder (of een andere begeleider) vereist.

opvang Triangel Pamel

‘s morgens gratis

‘s avonds gratis

‘s woensdags gratis

Van 8.40uur tot 8.55uur

Van 15.45uur tot 16.00uur

Van 11.40uur tot 11.55uur

‘s morgens betalend

‘s avonds betalend

‘s woensdags betalend

Van 6.45uur tot 8.39uur

Van 16.01uur tot 18.00uur

Van 11.56uur tot 18.00uur

Organisatie opvang Triangel Strijtem

‘s morgens gratis

‘s avonds gratis

‘s woensdags gratis

Van 8.40uur tot 8.55uur

Van 15.45uur tot 16.00uur

Van 11.40uur tot 11.55uur

‘s morgens betalend

‘s avonds betalend

‘s woensdags betalend

Van 7.00uur tot 8.39uur

Van 16.01uur tot 18.00uur

Van 11.56uur tot 18.00uur

Organisatie opvang Triangel Lombeek

‘s morgens gratis

‘s avonds gratis

‘s woensdags gratis

Van 8.40uur   tot 8.55uur

Van 15.45uur tot 16.00uur

Van 11.40uur tot 11.55uur

‘s morgens betalend

‘s avonds betalend

‘s woensdags betalend

Van 7uur tot 8.39uur

Van 16.01uur tot 18.00uur

Van 11.56uur tot 18.00uur