landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

DSD-toestel

DSD-toestel

Denk jij voldoende aan je snelheid? Meestal, soms, nooit?

Wie in Roosdaal woont of rijdt heeft ze ongetwijfeld al opgemerkt: DSD-toestellen. Maar wat is zo een DSD-toestel precies? Wat doet het en hoe wordt het gebruikt?

DSD staat voor Data Speed Display. In het Nederlands wordt het meestal ‘snelheidsinformatiebord’ genoemd (of DSD-toestel, DSD-bord).

Deze snelheidsinformatieborden

 • sensibiliseren bestuurders met de gereden snelheid
 • meten en registreren het verkeer: de hoeveelheid, de snelheid en het tijdstip

De gemeente Roosdaal bezit vier dergelijke toestellen. Deze worden maximaal ingezet. Alleen tijdens onderhoud of bij een defect worden ze niet gebruikt. De toestellen kunnen in principe overal geplaatst worden aan bestaande palen (signalisatie, verlichting, ...)

Sensibilisering:

Bij een plaatsing wordt het DSD-toestel ingesteld volgens het op die plaats geldende snelheidsregime (in Roosdaal 30, 50 of 70 km/u). Het toestel registreert de snelheid van elk voertuig en toont deze op het scherm. Bij het overschrijden van de maximaal toegelaten snelheid kleurt de snelheidsweergave rood.

Meten en analyse:

DSD-toestellen meten en registreren het verkeer. De hoeveelheden, de snelheden en tijdstippen van voorbij rijdende voertuigen worden geregistreerd door het toestel. Deze gegevens worden na een meetperiode uitgelezen en geanalyseerd.

En verder:

Waar en waarom worden DSD-toestellen geplaatst?

 • Maandelijks wordt de lijst van locaties vastgelegd en aangepast op het Gemeentelijk Veiligheidsoverleg (GVO) met o.a. de burgemeester, de politie, de dienst mobiliteit en de technische dienst. De aanleidingen kunnen divers zijn:
  • een melding of klacht van (te) snel verkeer door een burger
  • analyse voor of na een herinrichting (bv Kraanstraat, Koning Albertstraat, Ijzerenkruisstraat)
  • sensibilisering (en analyse) bij wegenwerken: in de werfzone en op de omleggingswegen (bv tijdens de wegenwerken op de N8 (2017/2018)
  • sensibilisering zone 30
  • ...
 • Meten is weten. De hoeveelheid en de snelheid van het verkeer in een bepaalde straat vraagt soms om maatregelen. Soms is er alleen een vermoeden van bijvoorbeeld te snel rijdend verkeer of wordt al snel gezegd "wat wordt er hier toch rap gereden", een meting met een DSD-toestel bevestigt dan al of niet dat vermoeden. Meetcijfers uitgevoerd op verschillende tijdstippen kunnen ook een evolutie aantonen. Daarom is het belangrijk exacte cijfers te hebben.
 • Veiligheid: verkeersborden en sensibilisering via DSD-toestellen dragen bij aan een gepaste snelheid en dus aan de veiligheid. Omdat sommige bestuurders hun rijgedrag alleen bijsturen via centen zijn er natuurlijk ook politiecontroles en wordt er beboet. De meetresultaten van de DSD-toestellen bepalen vaak mee de frequentie van controles in een bepaalde straat. Dit wordt maandelijks besproken op het GVO.

Ik rijd met mijn wagen voorbij een DSD-toestel en het toestel toont mijn snelheid niet. Hoe komt dit?

Dit kan twee dingen betekenen:

 • De batterij van het toestel is leeg. Dit gebeurt meestal aan het einde van de meetperiode als het toestel nog niet opgehaald is. Soms wordt de batterij ter plaatse vervangen voor een volgende meetperiode op eenzelfde plaats.
 • Het gaat om een verborgen meeting, het scherm met de snelheidsweergave wordt bewust uitgeschakeld of afgedekt. Het DSD-toestel valt minder op in het straatbeeld en het sensibiliserend effect wordt hiermee teniet gedaan. Het (soms) vertragend effect dat door de snelheidsweergave wordt veroorzaakt verdwijnt. Het toestel meet en registreert wel gewoon verder.

Soms wordt een DSD-toestel in eenzelfde straat al na een korte periode verplaatst of meteen weggenomen. Waarom?

Wanneer DSD-toestellen langdurig opgesteld staan op eenzelfde locatie, verdwijnt na een tijdje het sensibiliserend effect. Het verkeer "wordt het gewoon". Daarom wordt meestal gekozen voor relatief korte meetperiodes (1 tot 2 weken) op eenzelfde locatie. Soms wordt een toestel in eenzelfde straat op verschillende plaatsen opgesteld gedurende verschillende meetperiodes voor een optimaal sensibiliserend effect of om een totaalbeeld te krijgen van de snelheden (meetresultaten) van de hele straat.