landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Parkeerschijf verplicht

Blauwe zone PAMEL CENTRUM

In de Pamelse Klei en de Rik Van Saenestraat geldt een beperkte parkeertijd.

Voor niet-bewoners en bewoners zonder bewonerskaart geldt hier een parkeerregeling met tijdsduurbeperking. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9 uur tot 18 uur, alle dagen behalve op zon- en feestdagen. Met een geldige parkeerschijf kan men 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat werd aangeduid op de schijf.

Parkeerschijf niet gelegd? Parkeertijd verstreken? Wanneer we vaststellen dat er geen parkeerschijf gelegd werd of dat de maximaal toegelaten parkeertijd verstreken is en men de parkeerplaats nog niet verlaten heeft dient er een retributie van 25,00 euro per dag dat het voertuig er staat betaald te worden.

Het gemeentebestuur wil het langparkeren in de blauwe zone zoveel mogelijk ontmoedigen.

Inwoners van de blauwe zone kunnen een bewonerskaart aanvragen. Voor hen is het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht. Een bewonerskaart kan je aanvragen aan het loket van de technische dienst op het gemeentehuis.

De bewonerskaart wordt afgeleverd onder de volgende voorwaarden:

  • De aanvrager woont in de blauwe zone;
  • De aanvrager is in het bevolkingsregister van de gemeente Roosdaal ingeschreven op het adres waarvoor de bewonerskaart aangevraagd wordt en de aanvrager is op dit adres gedomicilieerd;Het voertuig waarvoor de kaart wordt aangevraagd is ingeschreven op dit adres;
  • Als het gaat om een firmawagen legt de aanvrager het ‘attest firmawagen’ voor. (attest te bekomen aan het loket van de technische dienst op het gemeentehuis).
  • De aanvrager moet een in België geldig (voorlopig) rijbewijs voor een voertuig van de betreffende categorie hebben.

Er kunnen maximaal twee voertuigen vermeld worden op de bewonerskaart. Beide nummerplaten zullen worden vermeld op één bewonerskaart.

Volgende documenten moet je meebrengen:

  • Het inschrijvingsbewijs van je wagen (deel I met de naam van de houder bij de inschrijving);
  • Je identiteitskaart;
  • Je rijbewijs;
  • Voor een firmawagen: het ingevulde ‘attest firmawagen’.

Voor het bekomen van een bewonerskaart dient er een retributie van € 24,00 betaald te worden. De retributie is deels verschuldigd bij de aanvraag per volledige maand binnen het jaar.

Hoe gebruik je je bewonerskaart?

Leg je bewonerskaart goed zichtbaar in het voertuig achter de voorruit. Het kenteken en de geldigheidsduur moeten goed leesbaar zijn.

De bewonerskaart is jaarlijks vernieuwbaar.