landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Graag uw suggesties !

Heeft u ergens een foutje ontdekt?
Zocht u iets wat u niet vond op onze website?
Heeft u suggesties voor nieuwe toepassingen op onze website?

Bezorg ons uw feedback en help ons
om deze site te verbeteren!

Collegezaal gemeente Roosdaal

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is samengesteld uit de burgemeester, 5 schepenen, de OCMW-voorzitter en de gemeentesecretaris.

Het college komt in principe elke maandagavond in besloten vergadering bijeen (uitzonderlijk op een andere dag of slechts tweewekelijks tijdens vakantieperiodes).

Het college van Burgemeester en Schepenen:

 • is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente
 • bereidt de zittingen van de gemeenteraad voor
 • voert de beslissingen uit die genomen zijn door de gemeenteraad

Samenstelling

De burgemeester

foto burgemeester christine hemerijckx

Christine Hemerijckx
CD&V

Brusselstraat 62
1760 ROOSDAAL

054 89 13 81 (kantoor)
0476 34 39 21

burgemeester@roosdaal.be

Bevoegdheden:

Veiligheid: politionele en niet-politionele (politie, politieraad, politiecollege, brandweer) / Verkeersveiligheid / Mobiliteit / Burgerlijke stand / Begraafplaatsen / Personeelsbeleid / Algemeen beleid / Administratieve vereenvoudiging / Feesten en plechtigheden /Volksgezondheid

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.00 - 19.00 uur
 • Na afspraak via 0476 34 39 21

 De schepenen

foto schepen wim goossens

Wim Goossens
CD&V

Lostraat 163
1760 ROOSDAAL

054 89 13 83

 Bevoegdheden:

Ruimtelijke ordening / Onderwijs - kunstonderwijs / Beheer openbare wegen

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.15 - 19.30 uur in het gemeentehuis
 • Na afspraak op 054 89 13 37 (Marie-Christine Timmermans - Technische dienst)

----------

 foto schepen johan van lierde

Johan Van Lierde
CD&V

Hulsbroekweg 4 A
1760 Roosdaal

054 89 13 85

johan.vanlierde@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

Sport / Cultuur / Toerisme / Bibliotheek

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.30 - 19.30 uur
 • Na afspraak 054 89 13 53 (Inge Vanderstappen - Dienst welzijn en vrije tijd)

 ----------

foto schepen rudy bracquez

Rudy Bracquez
CD&V

OCMW-voorzitter

Weverstraat 59
1761 Roosdaal

0495 12 25 65
rudy.bracquez@roosdaal.be

Bevoegdheden:

OCMW / Welzijn / Informatica

Zitdagen:

 • Bel 0495 12 25 65
 • Na afspraak 02 582 72 04 (OCMW-Roosdaal)

 ----------

foto schepen herman claeys
Herman Claeys
CD&V

Eikauterstraat 37
1761 Roosdaal

0474 25 00 07

herman.claeys@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

Leefmilieu / Landbouw / Jeugd / Communicatie / Onthaal en Integratie

Zitdagen:

----------

 foto schepen mia langendries
Mia Langendries
CD&V

054 89 13 86

mia.langendries@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

Financiën / Erediensten en kerkfabrieken / Verzekeringen / Rechtszaken / Gemeentelijke gebouwen / Wonen

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.00 - 19.00 uur
 • Na afspraak 054 89 13 33 (Willem De Geest - Technische dienst)

----------

20171219 foto schepen johan linthout

Johan Linthout
CD&V

Bezenweg 18
1760 Roosdaal

0495 21 74 15

johan.linthout@roosdaal.be

 Bevoegdheden:

Openbare werken (Nieuwe projecten) / Senioren / Economie en werk / Tewerkstelling (PWA-opvolging en sociale economie) / Middenstand / Ontwikkelingssamenwerking

Zitdagen:

 • Dinsdag 18.00 - 19.00 uur
 • Na afspraak 0495 21 74 15