landschap hoofding 1

Waar zoekt u naar?

Bevraging meerjarenplan 2020-2025

 

 

De gemeente Roosdaal hield een participatiemoment (30 oktober 2019) en een online bevraging (van 25 oktober 2019 t.e.m. 6 november 2019) over het Meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Roosdaal.

De 8 doelstellingen die bevraagd werden:

  • · Roosdaal, landelijk, milieubewust en klimaatrobust
  • · Efficiënt Roosdaal
  • · Roosdaal, omgeving voor wonen, werken en leven
  • · Zorg en welzijn
  • · Vrije tijd
  • · Roosdaal, mobiel
  • · Roosdaal, veilig
  • · Roosdaal beheert haar patrimonium

We willen iedereen bedanken die hieraan deelname. Met uw input hebben we het meerjarenplan verder vorm gegeven en prioriteit aan de acties te gegeven.

De resultaten

De resultaten van de bevraging kan je in de Roosdaal Info van januari terugvinden en nadien ook op deze pagina.

Gemeenteraad

Op de budgetcommisie van de gemeenteraad op dinsdag 10 december 2019 om 19u30 wordt het meerjarenplan 2020-2025 inhoudelijk besproken. De budgetcommissie is een gemeenteraadscommissie die zelf geen besluiten neemt maar de goedkeuring door de gemeenteraad voorbereidt in aparte bespreking. 

Op de gemeenteraad op  donderdag 19 december 2019 om 19u30 wordt het meerjarenplan 2020-2025 eventueel verder besproken en ter goedkeuring voorgelegd. 

Zowel de budgetcommissie als de gemeenteraad zijn openbare zittingen (raadzaal, 1e verdieping gemeentehuis) waar iedereen welkom is om te komen luisteren.

Het integrale meerjarenplan 2020-2025 zal na goedkeuring (vanaf januari 2020)  terug te vinden zijn op deze website.

Meer informatie
Stel je vraag via info@roosdaal.be of 054 89 13 00